جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 6 ماه پیش
230,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 6 ماه پیش
245,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/70 نمودار 6 ماه پیش
255,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/60 نمودار 6 ماه پیش
250,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 6 ماه پیش
250,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 6 ماه پیش
280,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/0 نمودار 6 ماه پیش
350,000 0.00% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/90 نمودار 2 ماه پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.