جهت استعلام از قیمت ها تماس بگیرید.

شنبه 11 آذر 1402

ناحیه ی کاربری

جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 11 آذر 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید
1 0.00% توری جوشی میلگرد 10 آجدار چشمه 10 نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

مش گالوانیزه مش گالوانیزه جوشی

0 ریال کاهش نسبت به 2 سال پیش

1 0.00% مش گالوانیزه جوشی نمودار 2 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.