جهت استعلام از قیمت ها تماس بگیرید.

شنبه 11 آذر 1402

ناحیه ی کاربری

جدول تغییرات لحظه ای

شنبه 11 آذر 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50

10,000 ریال کاهش نسبت به 5 روز پیش

420,000 2.33% مفتول گالوانیزه گرم سایز 0/50 نمودار 5 روز پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 400 گرم

1 ریال کاهش نسبت به 2 هفته پیش

0 100.00% رابیتس 400 گرم نمودار 2 هفته پیش
365,000 1.35% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/50 ( اسکوپ‌ سنگ) نمودار 3 هفته پیش
365,000 1.35% مفتول گالوانیزه گرم سایز 1/20 ( سیم رابیتس بندی) نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0

10,000 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

320,000 3.03% مفتول گالوانیزه گرم سایز 4/0 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20

10,000 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

320,000 3.03% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/20 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70

10,000 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

320,000 3.03% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/70 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0

10,000 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

320,000 3.03% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/0 نمودار 3 هفته پیش

توری مرغی توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو

50,000 ریال افزایش نسبت به 3 هفته پیش

4,300,000 1.18% توری مرغی گرم عرض 120 وزن 9 کیلو نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0

10,000 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

320,000 3.03% مفتول گالوانیزه گرم سایز 3/0 نمودار 3 هفته پیش

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40

10,000 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

320,000 3.03% مفتول گالوانیزه گرم سایز 2/40 نمودار 3 هفته پیش
3,850,000 0.00% سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی متر نمودار 6 روز پیش

الکترود الکترود 3 آما E7018

304,999 ریال کاهش نسبت به 3 هفته پیش

1 100.00% الکترود 3 آما E7018 نمودار 4 هفته پیش

واتر استاپ واتر استاپ 20 حفره دار

439,999 ریال کاهش نسبت به 4 هفته پیش

1 100.00% واتر استاپ 20 حفره دار نمودار 4 هفته پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 2/0

300,000 ریال کاهش نسبت به 4 هفته پیش

300,000 50.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 2/0 نمودار 4 هفته پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/20

100,000 ریال افزایش نسبت به 4 هفته پیش

300,000 50.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/20 نمودار 4 هفته پیش

واتر استاپ واتر استاپ 30 حفره دار

589,999 ریال کاهش نسبت به 4 هفته پیش

1 100.00% واتر استاپ 30 حفره دار نمودار 4 هفته پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 4

100,000 ریال افزایش نسبت به 4 هفته پیش

300,000 50.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 4 نمودار 4 هفته پیش

واتر استاپ واتر استاپ 30 تخت

579,999 ریال کاهش نسبت به 4 هفته پیش

1 100.00% واتر استاپ 30 تخت نمودار 4 هفته پیش

توری پرسی توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/6

100,000 ریال افزایش نسبت به 4 هفته پیش

300,000 50.00% توری پرسی چشمه 2*2 مفتول 3/6 نمودار 4 هفته پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.