جدول تغییرات لحظه ای

سه شنبه 01 فروردین 1402

نوع محصول را انتخاب کنید

نام قیمت لحظه ای نوسان قیمت نمودار آخرین تغییر قیمت خرید
1 0.00% سیم خاردار سوزنی قطر 90 سانتی متر نمودار 1 سال پیش
1 0.00% سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر نمودار 1 سال پیش

سیم خاردار سیم خاردار خطی

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% سیم خاردار خطی نمودار 1 سال پیش
200,000 0.00% سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم نمودار 1 سال پیش
200,000 0.00% سیم آرماتوربندی فابریک 3 بسیار نرم نمودار 1 سال پیش
200,000 0.00% سیم آرماتوربندی فابریک 2/5 بسیار نرم نمودار 1 سال پیش
200,000 0.00% سیم آرماتور بندی فابریک 1/5 بسیار نرم نمودار 1 سال پیش
192,000 0.00% سیم آرماتوربندی 4 نرم نمودار 1 سال پیش
192,000 0.00% سیم آرماتوربندی 3 نرم نمودار 1 سال پیش
192,000 0.00% سیم آرماتوربندی 2/5 نرم نمودار 1 سال پیش
190,000 0.00% سیم آرماتوربندی 1/5 نرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 1350 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 1350 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 1250 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 1250 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 1120 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 1120 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 1040

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 1040 نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 960 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 960 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 880 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 880 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 820 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 820 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 760 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 760 گرم نمودار 1 سال پیش

رابیتس متفرقه رابیتس 600 گرم

0 ریال کاهش نسبت به 1 سال پیش

1 0.00% رابیتس 600 گرم نمودار 1 سال پیش

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.