حال بد سدهای کشور

1 سال پیش

295

حال بد سدهای کشور

حال بد سدهای کشور

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن ۲۱۶ روز از سال آبی، تا ۶ اردیبهشت سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۲۶.۴۳ میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری ۲۱.۹۵ میلیاردمترمکعب رسیده است که کاهشی معادل ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.

همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۴.۷۶ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۲۰.۱۷ میلیارد متر مکعب ثبت شده ۲۷ درصد کاهش یافته است.

در خصوص حجم آب موجود در مخازن نیز باید گفت که در سال جاری حجم آب معادل ۲۶.۴۳ میلیارد متر مکعب بوده که این عدد نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است.

 میزان پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۲۷ درصد، ۲۹ درصد، ۵۷ درصد و ۷۳ درصد است.

وضعیت سدهای مهم (شرب- کشاورزی) تا ششم اردیبهشت‌ماه نیز  حکایت از این دارد که در ۱۴ سد با کاهش موجودی مخزن نسبت به سال قبل مواجهه هستیم و تنها در دو سد استان هرمزگان میزان تغییرات با اعداد بالا مثبت اعلام شده است.

وضعیت سدهای پنجگانه تهران حکایت از کاهش ۳۵ درصدی، سدهای خراسان رضوی کاهش ۳۴ درصدی و خراسان شمالی کاهش ۲۳ درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود سد گلپایگان کوچری شاهد کاهش ۲۵ درصدی سد مخازن و در سد پانزده خرداد شاهد کاهش ۲۳درصدی حجم مخازن هستیم.

در استان سیستان و بلوچستان در سد چاه نیمه یک و دو و چاه نیمه چهار به ترتیب با کاهش ۵۶ و ۵۱ درصدی حجم مخازن مواجه هستیم. علاوه بر این در سد سفیدرود گیلان نیز وضعیت مخزن نشان دهنده کاهش ۲۶ درصدی است.

در استان مرکزی نیز سد کمال صالح ۲۲ درصد کاهش و در استان فارس سد سلمان فارسی ۱۲ درصد و در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری ۱۰ درصد کاهش حجم مخزن را تجربه می‌کند. در این میان ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه ۵ درصد، سد یامچی در استان اردبیل ۱۶ درصد و سد درودزن در استان فارس ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش مخزن داشته است.

کلمات کلیدی

دیدگاه ها

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید

آخرین دیدگاه ها

0 نظر

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.